Realizace strojírenských projektů

  • Vyhotovení statických výpočtů na základě zadaných požadavků
  • Návrhy technických zařízení včetně výroby prototypu
  • Výroba zařízení
  • Vyhotovení prohlášení o shodě v souladu s platnými evropskými směrnicemi
  • Vyhotovení návodu k obsluze s popsanými revizními zkouškami
  • Uvedení do provozu