Služby

  • ucelené dodávky hutních materiálů na místo určení
  • dělení materiálů (řezání, stříhání, pálení)
  • tvarové pálení (výpalky)
  • obrábění kovů
  • tryskání
  • zinkování
  • lakování
  • ohýbání profilů a trubek
  • ohraňování plechů
  • skružování profilů